در آلمان هر کسی مجاز است که آزادانه انتخاب کند که آیا میخواهد ازدواج کند با چه کسی و چه زمانی میخواهد ازدواج کند. از سن هجده سالگی میتوانید بدون اجازه پدر و مادرتان ازدواج کنید. ازدواج و شراکت زندگی ثبت شده Zanzu

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها